TAPATURMAN SATTUESSA

16.2.2015

Tapaturman sattuessa

Toimintaohjeet vahinkotapauksessa

Lisenssit

  1. Urheiluvahinkoilmoitus. Lomakkeita saat Pohjolan konttoreista tai www.pohjola.fi . Täytä vahinkoilmoituksen kaikki kohdat. Täytä vahinkoilmoitukseen myös lisenssivakuutuksen numero:
    • A-, B- ja C-lisenssit nro 21611
    • H-lisenssi nro 8700006
  2. Lääkärinlausunto sekä hammasvammoista lausunto, jossa on kustannusarvio myöhemmin mahdollisesti tehtävästä hammashoidosta.
  3. Kulutositteet maksetuista vamman hoitokuluista: Korvauksenhakija maksaa itse laskut ja hakee niistä Kelakorvaukset. Tämä sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun laskut on maksettu. Alkuperäinen laskelma ja kopiot kaikista Kelalle annetuista kulutositteista ja hoitomääräyksistä toimitetaan sen jälkeen Pohjolaan.

Luistelukouluvakuutus

Tapaturman sattuessa tehdään korvaushakemus Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolaan, jonka konttoreista saa Urheiluvahinkoilmoituslomakkeita. Lomakkeeseen merkitään vakuutuksen nro 21826-1. Korvauksia haettaessa taitoluistelukoulun edustaja vahvistaa korvaushakemukseen, että tapaturma on sattunut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa olosuhteissa. Pohjolan edustaja ottaa yhteyttä Taitoluisteluliittoon ja varmistaa, että korvausta hakeva henkilö löytyy liiton Luistelukouluvakuutuslistalta.