Kehitysryhmä / Little Islets

Kehitysryhmä on seuramme ensimmäinen varsinainen muodostelmaluisteluryhmä, johon siirrytään taitoluistelukoulun jälkeen. Ryhmässä harjoitellaan monipuolisesti perusluistelutaitoja sekä tutustutaan muodostelmaluistelun alkeisiin. Ryhmä harjoittelee jäällä ja oheisissa kerran viikossa.

Valmentajat: Emilia Sparf, emilia.sparf@gmail.com, ja Pinja Salmo