2014-2015

 

 

Toimintasuunnitelma kaudelle 01.08.2014 – 31.07.2015

 

Wasa Team Skaters ry, rek.nro on 202.693 / 17.2.2010. Yhdistyksen kotipaikka on Vaasa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää muodostelmaluistelua Vaasan seudulla.

 

Syksystä 2014 seurassa toimivat seuraavat muodostelmaluistelujoukkueet: Tulokkaat, Kansalliset Noviisit, ja Aikuiset sekä Aikuisten LK. Yhdistys järjestää myös lasten luistelukoulun, mikä on tarkoitettu iästä tai taitotasosta riippumatta kaikille luistelusta kiinnostuneille.

 

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia muodostelmaluisteluun harrastus,- kunto- ja kilpailulajina.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

 

Kokoukset

 

Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan kuitenkin  kerran kuukaudessa. Yhdistyksen hallituksen kokouksiin kutsutaan tarvittaessa muodostelmaryhmien ja valmentajien edustus.

 

Jäsenistö

 

Yhdistyksessä kuuluu olla viisi - seitsemän hallituksen jäsentä sekä yksi varajäsen.

Luistelijamäärä syksyn alussa 2014 on noin 55 luistelijaa (joukkueet ja luistelukoulut)

Tavoitteena joulukuuhun 2014 mennessä on 60 luistelijaa.

 

TALOUS

 

Yhdistyksen taloudenhoito perustuu omatoimiseen varainhankintaan. Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, kannatusmaksuilla, luistelijoiden kuukausimaksuilla, hakemalla avustuksia sekä hankkimalla sponsoreita. Yhdistyksen menot muodostuvat jäämaksuista, muista mahdollisista hallikuluista, valmennuskuluista ja hallinnollisista kuluista. Nykyisen tuntimäärän (8,45h) lisäksi haetaan tarvittaessa lisäjäätä. Hallitus pitää talouden tasapainossa. Hallituksella on sääntöjen mukaan erityinen tehtävä hoitaa seuran taloutta sekä ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita seuran etu vaatii. Yhdistyksen toiminta on voittoa tavoittelematonta.


Tulevalla kaudella seura panostaa varainhankintaan muun muassa erilaisilla tuotemyynneillä, sekä syksyn että keväänpuolella. Lisäksi pyrimme saamaan talkootyötä. Edellä mainitut tukevat seuramme toimintaa.

Palkka ja niihin liittyvät lakisääteiset velvoitteet hoidamme edellisten vuosien tapaan Verohallinnon Palkka.fi kautta. TyEl maksut maksamme Ilmarisen ja heille ilmoitettujen palkkatietojen perusteella heiltä tulevan laskutuksen mukaan.

Tulevalla kaudella pyrimme saamaan mahdollisimman monelle pankin kautta kulkevat ns. e-laskutuksen kuukausimaksuihin. Tämä helpottaa meidän työtämme ja vähentää tilitoimiston kautta meille tulevia kuluja.

MUU TOIMINTA

 

Koulutukset, kilpailut ja tapahtumat

 

Yhdistys kouluttaa tulevalla kaudella valmentajiaan Suomen Taitoluisteluliiton koulutusohjelman mukaisesti tarvittaessa. Sekä muita koulutus mahdollisuuksia hyödyntäen.

Kilpajoukkueet osallistuvat Suomen Taitoluisteluliiton järjestämiin muodostelmaluistelukilpailuihin. Kilpailumatkat joukkueet järjestävät ja rahoittavat omatoimisesti.

Mahdollisuuksien mukaan yhdistys järjestää ja itse osallistuu erilaisiin luisteluun ja urheiluun liittyviin tapahtumiin.

 

Vakuuttaminen

 

Kilpaluistelijoiden vakuutus sisältyy lisenssimaksuun. Lisenssimaksu on luistelijan henkilökohtinen ja se tulee hänen itsensä maksettavaksi.

 

Myös oma henkilökohtainen vakuutus, joka kattaa luistelun sekä oheisharjoittelun on mahdollisuus ottaa. Kilpailutilanteessa tämän lisäksi on kuitenkin oltava STLL:n vakuutukseton lisenssi eli kilpailulupa.

 

Lasten luistelukoululaisten vakuutus hoidetaan Suomen Taitoluisteluliiton kautta / Pohjola, mikä kuuluu Wasa Team Skaters ry:n maksettavaksi.

 

Valmentajien lakisääteinen tapaturmavakuutus jatkuu Pohjolassa. Vakuutus kuuluu seuran maksettavaksi.

 

 

 

 

 

Julkaisutoiminta ja tiedottaminen

 

Yhdistys tiedottaa ensisijaisesti internetsivuillaan www.wasateamskaters.com . Tämän rinnalla käytämme myös sosiaalisenverkoston mahdollisuuksia kuten Facebook:a ja sähköpostia. Tietojen jakaminen onnistuu myös harjoitusten yhteydessä. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti paikallisille tiedotusvälineille.

 

 

Luistelijoiden vanhemmille pidetään joukkuekohtaiset kausipalaverit vähintään kaksi kertaa toimintakauden aikana tai tarvittaessa.  Lisäksi järjestetään Info-tilaisuuksia koko jäsenistölle.

Vanhemmille ilmoitetaan kauden etenemisestä ja kuluneesta myös Info-kirjeillä.

Hallituksen tiedotteet ovat osittain jäsenten luettavissa yhdistyksen www-sivuilta. Julkaisu- ja ilmoitustoiminnassa käytämme myös WATS:n FB sivustoa.

 

LOPUKSI

Wasa Team Skaters ry tuo Vaasan seudulle muodostelmaluistelukulttuuria mahdollistaakseen tämän upean ja näyttävän lajin kaikille vauvasta vaariin!

 

Vaasassa 28.09.2014

 

Wasa Team Skaters ry:n hallitus